SALSA CURSUS

Vanaf zondag 8 mei starten wij (weer) met een nieuwe cursus salsa dansen.
Wees welkom op zondag 1 mei voor een gratis proefles!